Multimedia Đọc Báo in

Tập trung xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh

08:10, 15/09/2023

Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực để thu hút, tập hợp hội viên, góp phần xây dựng, phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Chú trọng phát triển kinh tế

Để khích lệ, động viên hội viên nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu, Hội Nông dân các cấp đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn hội viên nông dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ, khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động, đầu tư vốn, mạnh dạn áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, chế biến và bảo quản nông sản; tổ chức cho hội viên đi tham quan học hỏi các mô hình kinh tế hiệu quả trong và ngoài địa bàn, từ đó vận dụng vào tình hình thực tế tại gia đình; chủ động phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện cho hội viên sớm tiếp cận các nguồn vốn vay để đầu tư sản xuất.

Cán bộ, hội viên nông dân tham quan mô hình sản xuất của nông dân xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn.

Ngoài ra, các cấp Hội trong tỉnh còn tăng cường hợp tác, liên kết doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất và chế biến, chú trọng phát triển sản xuất an toàn và có chứng nhận, tạo nền tảng và đà phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với thị trường, đăng ký truy xuất nguồn gốc, đăng ký mã vạch, mã vùng, nhãn hiệu sản phẩm góp phần nâng cao giá trị thương hiệu nông sản, tăng thu nhập cho nông dân, do vậy góp phần quan trọng trong ổn định kinh tế và đời sống nông thôn.

Từ thực tiễn những khó khăn, hạn chế trong công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch chuyên đề để tháo gỡ những khó khăn, khắc phục hạn chế trong xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp và xây dựng, phát triển các mô hình chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Đơn cử như việc hướng dẫn, giới thiệu Hợp tác xã Tân Trào và Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Ea Yiêng (huyện Krông Pắc) liên kết chuyển giao công nghệ xây dựng lò chiết xuất tinh dầu sả Java và tập huấn nâng cao năng lực quản lý điều hành của hợp tác xã; phối hợp với Hội Nông dân phường An Lạc và các cơ quan chức năng hướng dẫn xây dựng và hoàn thiện sản phẩm trái bơ đạt tiêu chuẩn VietGAP cho Hợp tác xã Thiện Bản (thị xã Buôn Hồ); xây dựng kế hoạch đồng thời tổ chức tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới theo chuỗi giá trị, đảm bảo đạt tiêu chuẩn VietGAP cho sản phẩm quả vải của Tổ hợp tác trồng vải Ea Na (huyện Krông Ana) và các sản phẩm của Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Phúc (huyện Cư M’gar).

Từ những việc làm thiết thực, trong nhiệm kỳ qua, Hội đã xây dựng được 37 chi hội nông dân nghề nghiệp, 187 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 66 hợp tác xã, 164 tổ hợp tác với 5.203 thành viên. 

Nâng cao chất lượng hoạt động Hội

Xác định công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng của các cấp Hội, nhiều năm qua, Hội Nông dân tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các cấp Hội trên địa bàn đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nông dân tham gia các phong trào thi đua do Hội cấp trên phát động.

Hội Nông dân tỉnh tuyên dương Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp tiêu biểu năm 2022.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đặc biệt chú trọng các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi hội, tổ hội theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất và đời sống mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên để tập hợp, thu hút nông dân vào tổ chức Hội. Nhằm tăng cường công tác phát triển, quản lý hội viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, tổ hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh thành lập tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh làm tổ trưởng trực tiếp bám nắm địa bàn.

Tổ chức bộ máy của Hội Nông dân các cấp cũng thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Hội đã tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội cho 14.821 lượt cán bộ Hội; mở 39 lớp tập huấn chuyên đề với 5.089 lượt cán bộ Hội các cấp tham dự, cử 1.357 lượt cán bộ chuyên trách Hội tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ. Nhờ đó, chất lượng hoạt động được nâng lên, cán bộ, hội viên tích cực tham gia sinh hoạt, hoạt động, thực hiện các phong trào do Hội phát động, ngày càng tin tưởng và gắn bó với tổ chức Hội.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân tỉnh đã kết nạp được 44.786 hội viên nông dân mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 194.036 hội viên; tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt đạt trên 90%.

Anh Phương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.