Multimedia Đọc Báo in

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong tình hình mới

08:04, 15/09/2023

Cùng với nông dân cả nước, thời gian qua hội viên nông dân tỉnh nhà đã tham gia nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới..., góp phần trong công cuộc đổi mới, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh COVID-19 và nhiều dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, sự thiếu ổn định của giá cả nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất và tiêu thụ nông sản nhưng các cấp Hội Nông dân trong toàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng.

Cán bộ Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện Krông Pắc tham quan mô hình sản xuất của hội viên.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được các cấp Hội tập trung triển khai có hiệu quả; nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội từng bước được đổi mới theo phương châm hướng hoạt động về cơ sở. Các phong trào, cuộc vận động của Hội Nông dân tỉnh tiếp tục được mở rộng về quy mô, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và có sức lan tỏa rộng; tạo được sự đồng thuận lớn của người dân, khơi dậy được nhiệt huyết, sự đóng góp và trách nhiệm của nông dân.

Điển hình như phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp, qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn toàn tỉnh. Nhiệm kỳ 2018 – 2023,  toàn tỉnh đã có 137.066 hộ hội viên, nông dân đăng ký thi đua và có 102.800 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, phong trào đã góp phần cùng với địa phương giúp được 10.555 hộ nông dân nghèo, hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Hội Nông dân các cấp cũng tăng cường tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, chú trọng phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh hợp tác, liên kết.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Đinh Khắc Đính (bìa phải) và Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lại Thị Loan tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm của hội viên nông dân huyện Cư Kuin.

Các đơn vị cũng đã tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, qua đó vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp trên 54,5 tỷ đồng và trên 83.400 ngày công lao động, hiến hơn 326.400 m2 đất để nâng cấp, làm mới kết cấu hạ tầng nông thôn và nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa; góp phần tích cực trong xây dựng 79 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Có thể thấy rằng, những kết quả trong 5 năm qua đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, làm nên bức tranh sinh động, nhiều gam màu tươi sáng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh nhà. Đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, sự phối hợp, giúp đỡ của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp và sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của cán bộ, hội viên nông dân, vai trò tích cực của tổ chức Hội Nông dân các cấp toàn tỉnh.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự báo tình hình trong nhiệm kỳ tới, với sự phát triển của khoa học công nghệ, của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với chuyển đổi số, kinh tế số với các cam kết, hiệp định thương mại được ký kết, sản phẩm của nông dân Đắk Lắk sẽ có nhiều cơ hội vươn ra cả nước và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, nhưng cũng là những thách thức cho nông dân trong thương mại nông sản với những đòi hỏi cao về tiêu chuẩn sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, việc thiếu nguồn lao động, tình trạng biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực từ không gian mạng đang và sẽ tiếp tục diễn ra, tác động lớn đến nông dân và xã hội nông thôn.

Tình hình trên sẽ tạo ra cả thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn, giai cấp nông dân và tổ chức Hội trong thời gian tới, vì vậy đòi hỏi tổ chức Hội phải vươn lên ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bà Lại Thị Loan, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: “Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ để hội viên nông dân phát huy vai trò trung tâm, chủ thể trong tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn cũng như góp phần xây dựng, phát triển tỉnh nhà giàu đẹp, văn minh, bản sắc. Bên cạnh đó, công tác Hội và phong trào nông dân sẽ được triển khai theo sự gắn kết chặt chẽ giữa định hướng của Trung ương Hội, nghị quyết của tỉnh và điều kiện, tình hình thực tiễn để có thể đạt được những kết quả đúng định hướng, nhiệm vụ chính trị của địa phương”.

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


Huyện Ea Kar nỗ lực mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội 
Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn góp phần đảm bảo đời sống cho người lao động và thực hiện an sinh xã hội. Để mở rộng độ bao phủ, Bảo hiểm xã hội huyện Ea Kar đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển đối tượng tham gia.