Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai

12:04, 29/05/2024

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương về việc xử lý, chỉ đạo một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đất đai tại địa phương.

Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy hoạch, trên cơ sở quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các địa phương chỉ đạo phòng, ban, đơn vị tập trung rà soát quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được UBND tỉnh phê duyệt và quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan để xem xét, điều chỉnh hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Một khu vực đất được phân lô trên địa bàn xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột
Một khu vực đất được mở đường, phân lô trên địa bàn xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột. Ảnh minh hoạ.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, hằng năm, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất, việc chấp hành pháp luật đất đai tại UBND cấp huyện theo quy định, đặc biệt là việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thẩm định chặt chẽ điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất; giải quyết hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật; sớm xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai và thực hiện có hiệu quả, kịp thời cơ chế phối hợp trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đảm bảo theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ tăng cường thực hiện thanh, kiểm tra hoạt động công vụ, đặc biệt quan tâm việc kiểm tra đột xuất, tập trung vào các cơ quan, đơn vị, địa phương có hoạt động công vụ trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm của công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ theo quy định.

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc