Multimedia Đọc Báo in

Chương trình OCOP:

Thúc đẩy phát triển sản phẩm nông nghiệp xanh tại Đắk Lắk

06:05, 28/04/2022

Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP được xác định là một chương trình, một mục tiêu lâu dài được hướng tới phát triển bền vững đối với kinh tế và môi trường nông thôn. Vì vậy, một trong những tiêu chí đánh giá sản phẩm đạt chuẩn OCOP là bảo đảm bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất.

 

Thực hiện: Nguyễn Gia


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Những nội dung cơ bản về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12/2023 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân, viên chức, lao động, khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh tình hình mới với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.