Multimedia Đọc Báo in
Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng
19:09, 22/04/2022

Ngày 22/4, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng". Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đình Trung và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ đồng chủ trì hội nghị.