Multimedia Đọc Báo in

(Video) Bảo đảm an toàn mùa thu hoạch sầu riêng

11:04, 09/08/2023

Gần hai tháng nữa, người trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh sẽ chính thức bước vào vụ thu hoạch rộ với niềm vui mừng, phấn khởi khi sầu riêng năm nay vừa được mùa, lại được giá cao. Vấn đề tiêu thụ cũng như bảo đảm an toàn mùa thu hoạch sầu riêng đang được các chủ vườn và địa phương đặc biệt quan tâm. 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.