Multimedia Đọc Báo in

(Infographic) Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

15:52, 18/05/2023

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Chương trình số 36-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó nêu rõ mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

 

Nội dung: Lan Anh

Trình bày: Đức Văn


Ý kiến bạn đọc