Multimedia Đọc Báo in

(Infographic) Chế độ hỗ trợ nghệ nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

09:59, 25/06/2023

Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ chín, HĐND tỉnh khóa X, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về hỗ trợ đối với nghệ nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Việc ban hành Nghị quyết hỗ trợ là cần thiết nhằm động viên, khuyến khích kịp thời để các nghệ nhân nỗ lực hơn nữa, cống hiến lâu dài trong việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. 

 

Nội dung: Lan Anh
Trình bày: Công Định
Ảnh: Hữu Hùng
 


Ý kiến bạn đọc