Multimedia Đọc Báo in

(Infographic) Phát huy vai trò nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

09:51, 08/07/2023

Ngày 22/6/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 37-CT/TU về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; trong đó nêu rõ một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Nội dung: Lan Anh
Trình bày: Công Định
 

 


Ý kiến bạn đọc