Multimedia Đọc Báo in

(Infographic) Một số nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

15:24, 15/08/2023

Tại Hội nghị Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh thần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất kết luận, trong đó đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra. 

 

Nội dung: Lan Anh

Trình bày: Công Định

Ảnh: Hoàng Gia

 


Ý kiến bạn đọc