Multimedia Đọc Báo in

(Infographic) 9 nội dung trọng tâm tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk

10:31, 10/11/2023

Thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 182-KH/TU, ngày 24/10/2023. Trong đó nêu rõ 9 nhóm nội dung thực hiện. 

 

Nội dung: Lan Anh

Trình bày: Công Định

 


Ý kiến bạn đọc