Multimedia Đọc Báo in

(Infographic) Mục tiêu phát triển tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

17:16, 14/01/2024

Ngày 30/12/2023, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1747/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Mục tiêu phấn đấu nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân đạt mức trung bình khá của cả nước, trên cơ sở phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn; bản sắc văn hóa các dân tộc; kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh… 

 

Nội dung: Lan Anh
Ảnh: Vạn Tiếp 
Trình bày: Công Định 
 


Ý kiến bạn đọc