Multimedia Đọc Báo in

Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

12:58, 01/01/2024

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1747/QĐ-TTg, ngày 30/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên tỉnh Đắk Lắk quy mô 13.070,41 km2 gồm 15 đơn vị hành chính, trong đó có 1 thành phố, 1 thị xã và 13 huyện.

Mục tiêu tổng quát phát triển tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030: Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân đạt mức trung bình khá của cả nước, trên cơ sở phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn; bản sắc văn hóa các dân tộc; tỉnh Đắk Lắk trở thành điểm đến đặc sắc, hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế; thành phố Buôn Ma Thuột là một cực phát triển của vùng Tây Nguyên, hội nhập và liên kết theo hướng mở với khu vực và quốc tế. Tiếp tục duy trì tốc độ đầu tư tích lũy cao cho nền kinh tế; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, tăng tính bền vững trong phát triển; đổi mới mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nâng cao rõ rệt chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và y tế, văn hóa, thể dục thể thao. Kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đến năm 2050, tỉnh Đắk Lắk trở thành tỉnh có không gian sinh thái, bản sắc, kết nối sáng tạo, là điểm đến yêu thích, đáng sống. Người dân Đắk Lắk văn minh, thân thiện, hội nhập. Đến năm 2050, tỉnh có nền kinh tế theo mô hình tăng trưởng xanh, tuần hoàn; quy mô kinh tế vươn lên đứng trong nhóm 25 tỉnh phát triển thịnh vượng đứng đầu cả nước; phát triển xứng tầm các chức năng ở nhiều cấp độ vùng Tây Nguyên, quốc gia, quốc tế. Thành phố Buôn Ma Thuột là “Thành phố cà phê thế giới”, trung tâm đô thị vùng, trung tâm văn hóa, trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học vùng Tây Nguyên và khu vực Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia, trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ nông nghiệp quốc tế.

hfghg
Thành phố Buôn Ma Thuột tập trung phát triển xứng tầm các chức năng ở nhiều cấp độ vùng Tây Nguyên. Ảnh: Nguyễn Gia

Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh Đắk Lắk tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm: cơ cấu lại các ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp; phát triển mạng lưới đô thị; khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; tăng cường kết nối liên vùng, liên tỉnh và 5 đột phá phát triển gồm: cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh; kết nối hệ thống giao thông; phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; tạo đột phá căn bản, toàn diện về phát triển giáo dục, đào tạo và y tế; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Quyết định cũng nêu rõ phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng như: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hộ, an ninh quốc phòng.

hgh
Khu công nghiệp Hòa Phú (TP. Buôn Ma Thuột) là 1 trong 2 khu công nghiệp được tỉnh tập trung phát triển theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ảnh: Nguyễn Gia

Phương án tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội theo cấu trúc không gian “một trọng điểm - ba cực - ba hành lang - ba tiểu vùng”.

Trong đó, một trọng điểm là thành phố Buôn Ma Thuột và phụ cận.

Ba cực phát triển: thị xã Buôn Hồ, thị xã Ea Kar, thị trấn Ea Drăng và phụ cận, huyện Ea H’leo.

Ba hành lang động lực gồm: hành lang kinh tế tổng hợp (Quốc lộ 14), hành lang nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế dịch vụ và du lịch (Quốc lộ 29); hành lang phía Đông (Quốc lộ 26 và đường cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột).

Ba tiểu vùng gồm: Tiểu vùng Trung tâm gồm thành phố Buôn Ma Thuột, các huyện Cư M’gar, Krông Pắc, Cư Kuin, Krông Ana và Buôn Đôn; Tiểu vùng phía Bắc gồm thị xã Buôn Hồ và các huyện: Ea Súp, Ea H’leo, Krông Năng, Krông Búk; Tiểu vùng phía Đông Nam gồm các huyện: Ea Kar, M’Drắk, Krông Bông, Lắk.

hfgh
Thị xã Ea Kar tập trung phát triển trở thành cực tăng trưởng phía Đông của tỉnh. Ảnh: N. Xuân

Phương án phát triển hệ thống đô thị đến năm 2030, hệ thống đô thị tỉnh có 31 đô thị gồm: 1 đô thị loại I trực thuộc tỉnh là thành phố Buôn Ma Thuột; 1 đô thị loại III là thị xã Buôn Hồ; 6 đô thị loại IV là thị xã Ea Kar, thị trấn Phước An, thị trấn Buôn Trấp, thị trấn Ea Đrăng, thị trấn Quảng Phú, thị trấn Ea Pốk; 23 đô thị loại V. Đồng thời, chủ động rà soát, tổ chức sắp xếp lại dân cư ở khu vực nông thôn, bảo đảm bền vững, định cư lâu dài, giảm thiểu những thiệt hại tiềm ẩn do thiên tai gây ra.

Quyết định cũng nêu rõ các phương án phát triển các khu chức năng; phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật; phương án phát triển hạ tầng xã hội; phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai; phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch, cần tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, phát triển nguồn nhân lực, môi trường, khoa học và công nghệ; thực hiện cơ chế, chính sách liên kết phát triển, quản lý, kiểm soát phát triển đô thị và nông thôn; tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch.

dfgfd
Quy hoạch thành phố Buôn Ma Thuột luôn bảo đảm tỷ lệ cây xanh. Ảnh: Nguyễn Gia

Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định này là cơ sở, căn cứ để lập quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm tổ chức công bố, công khai quy hoạch theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện quản lý quy hoạch tỉnh; hướng dẫn, phân công, phân cấp, điều phối, kiểm soát và bảo đảm thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, quy trình, thủ tục, quy định trong quá trình thực hiện quy hoạch; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý và thực hiện quy hoạch; rà soát, hoàn thiện hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu, hồ sơ quy hoạch tỉnh đảm bảo thống nhất với nội dung của Quyết định này; xây dựng, trình ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh gắn với chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh; tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành….

Quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và các bộ, ngành liên quan. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Người sống giữa lòng dân…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Dù đồng chí đã đi xa, nhưng hình ảnh về người cán bộ với nhân cách lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời sẽ còn mãi trong tâm trí của người dân Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói riêng.