Multimedia Đọc Báo in

(Infographic) 15 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 tỉnh Đắk Lắk

17:16, 24/12/2023

Tỉnh ủy vừa ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Trên cơ sở dự báo tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh, Tỉnh ủy đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu.

 

Nội dung: Đỗ Lan
 Trình bày: Công Định
Ảnh: Hữu Hùng

 

 


Ý kiến bạn đọc