Multimedia Đọc Báo in

(Infographic) Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc

15:28, 08/03/2024

Thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 42/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”, Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Chương trình hành động số 51-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW trên địa bàn tỉnh. 

 

Nội dung: Lan Anh
Trình bày: Công Định
Ảnh: Hoàng Gia
 


Ý kiến bạn đọc