Multimedia Đọc Báo in

(Infographic) Tập trung thực hiện, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2024

23:31, 05/04/2024

Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, góp phần cải thiện sinh kế và nâng cao đời sống cho người dân địa phương. Tỉnh Đắk Lắk đang tập trung các nguồn lực phấn đấu đạt kế hoạch Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 đề ra. 

Nội dung: Đỗ Lan

Hình:  Hoàng Gia 

Trình bày: Công Định


Ý kiến bạn đọc