Multimedia Đọc Báo in

5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Lắk

14:38, 16/03/2024

Triển khai Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 55-CTr/TU thực hiện trên địa bàn tỉnh, trong đó nêu rõ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. 

 

Nội dung: Lan Anh
Ảnh: Hoàng Gia
Trình bày: Đức Văn
 


Ý kiến bạn đọc