Multimedia Đọc Báo in

(Infographic) Thư kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

14:53, 13/03/2024

Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" có ý nghĩa lịch sử to lớn, mang tầm thời đại sâu sắc, là chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất, kiên cường, sức mạnh của khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, thể hiện sự trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trình bày: Đức Văn


Ý kiến bạn đọc