Multimedia Đọc Báo in

Việc thu hồi đất của hộ ông Đoàn Hạnh Phước là bảo đảm đúng quy định

08:25, 09/11/2023

Báo Đắk Lắk nhận được đơn của ông Đoàn Hạnh Phước (SN 1990, trú thôn 10, xã Ea Đar, huyện Ea Kar) kiến nghị về việc UBND huyện Ea Kar phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng kè và san nền Khu trung tâm hành chính mới chưa đúng trình tự, thủ tục, chưa đúng diện tích thực tế của thửa đất gia đình ông.

UBND huyện chưa công bố quy hoạch chi tiết Khu hành chính mới huyện Ea Kar; chưa lập kế hoạch tái định cư, tái sản xuất, hỗ trợ mất việc làm và đào tạo nghề mới… khi thu hồi đất của gia đình ông.

Liên quan đến nội dung đơn của ông Phước, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ea Kar Chu Vĩnh Cường cho biết, việc phản ánh diện tích thu hồi đất không đúng diện tích thực tế là không có căn cứ. Phạm vi nhận khoán của ông Phước tại thửa đất số 216 tờ bản đồ số 68, địa chỉ tại thôn 6, xã Ea Đar, huyện Ea Kar có tổng diện tích 9.073,4 m2 (nhận khoán của Công ty TNHH MTV Cà phê 52) trong đó có 8.543,1 m2 thuộc phạm vi cấp Giấy chứng nhận số CM 343963 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 17/8/2018; phạm vi còn lại 530,3 m2 thuộc đất hành lang Quốc lộ 26. Do đó, UBND huyện Ea Kar ban hành quyết định thu hồi đất đối với phạm vi được giao 8.543,1 m2 là đúng quy định.

Dự án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm hành chính mới huyện Ea Kar được niêm yết tại khu vực xây dựng khu Trung tâm hành chính mới huyện Ea Kar.

Cơ quan chức năng của huyện đã niêm yết công khai Thông báo số 06/TB-UBND, ngày 19/1/2023 của UBND huyện Ea Kar về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Thông báo thu hồi đất dự án Đầu tư xây dựng kè và san nền khu Trung tâm hành chính mới huyện Ea Kar tại trụ sở UBND xã Ea Đar, hội trường thôn 6 và tổ chức họp phổ biến tại trụ sở Công ty TNHH MTV Cà phê 52 (người tham gia là ông Đoàn Văn Tỉnh, bố ruột ông Phước). Đồng thời, thông báo thu hồi đất cũng được niêm yết trên Cổng thông tin điện tử huyện Ea Kar.

Ông Phước cho rằng diện tích nhận khoán thu hồi đất 8.543,1 m2 không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng nên không thuộc phạm vi danh mục thu hồi đất. Về vấn đề này, ông Chu Vĩnh Cường cho hay, theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 18/11/2022 của HĐND tỉnh Đắk Lắk về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bao gồm 2 nội dung là danh mục thu hồi đất và danh mục có sử dụng đất phải chuyển mục đích.

Còn đối với việc không được bồi thường về đất, theo điểm c Khoản 1 điều 76 Luật Đất đai 2013, đất UBND tỉnh Đắk Lắk cho Công ty TNHH MTV Cà phê 52 thuê là đất trả tiền thuê đất hằng năm nên không được bồi thường về đất. Hơn nữa, căn cứ các quy định của pháp luật, UBND huyện Ea Kar đã ban hành Quyết định số 153/QĐ-UBND, ngày 23/6/2023 phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ trên 799 triệu đồng bao gồm bồi thường, hỗ trợ về đất và cây trồng cho đối tượng bị thu hồi đất là Công ty TNHH MTV Cà phê 52. Công ty đã nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ. Do đó, Công ty TNHH MTV Cà phê 52 và hộ ông Phước tự thỏa thuận phân chia tài sản được bồi thường theo hợp đồng nhận khoán. Hợp đồng giao nhận khoán là hợp đồng dân sự do hai bên thống nhất thỏa thuận. Trường hợp phát sinh chưa thống nhất thì giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật. Các cơ quan hành chính không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự.

Đối với nội dung không hỗ trợ tái sản xuất, hỗ trợ mất việc làm, hỗ trợ đào tạo nghề, thì theo Khoản 2 Điều 18, Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND, ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Công văn số 4310/UBND-NNMT, ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Khoản 2 Điều 18 Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND, ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk; quy định tại Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP; căn cứ danh sách do Công ty TNHH MTV Cà phê 52 cung cấp, Bảo hiểm xã hội huyện Ea Kar xác nhận thì cả 5 thành viên của hộ ông Đoàn Hạnh Phước đều là người hưởng lương có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc nghỉ hưu nên không đủ điều kiện hỗ trợ.

UBND huyện Ea Kar cũng cho biết, các cơ quan, đơn vị chức năng của huyện, Công ty TNHH MTV Cà phê 52 và UBND xã Ea Đar đã nhiều lần tổ chức gặp gỡ, tuyên truyền, đối thoại nhằm giải thích rõ các quy định của pháp luật liên quan đến việc thu hồi đất để đầu tư xây dựng kè và san nền Khu trung tâm hành chính mới huyện Ea Kar và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với hộ ông Đoàn Hạnh Phước. Tuy nhiên, đến nay, ông Phước vẫn chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và số tiền này được chuyển vào Kho bạc Nhà nước theo quy định.

                          Tòa soạn


Ý kiến bạn đọc


(Video) Người sống giữa lòng dân…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Dù đồng chí đã đi xa, nhưng hình ảnh về người cán bộ với nhân cách lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời sẽ còn mãi trong tâm trí của người dân Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói riêng.