Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Pắc: Thành lập Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao

17:41, 04/08/2021

UBND huyện Krông Pắc vừa tổ chức lễ công bố Quyết định và ra mắt Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Krông Pắc.

Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao được thành lập trên cơ sở hợp nhất Nhà văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.

Ông Đoàn Xuân Lý, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa huyện, phụ trách Trung tâm kể từ ngày 1-8-2021 đến khi bổ nhiệm giám đốc trung tâm mới.

Tập thể UBND huyện Krông Pắc vừa tổ chức lễ công bố Quyết định và ra mắt Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Krông Pắc.
Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc Nguyễn Thị Kim Oanh (thứ 2 từ trái qua) trao quyết định thành lập Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Krông Pắc.

Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Krông Pắc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện. Trung tâm được phân thành 4 tổ chuyên môn gồm: Tổ Truyền thanh - Truyền hình - Tuyên truyền lưu động; Tổ Thể dục - Thể thao; Tổ Văn hóa - Văn nghệ; Tổ Hành chính - Quản trị -  Dịch vụ.

Chức năng của Trung tâm là phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, truyền thanh, truyền hình; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo tồn, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng trên địa bàn cấp huyện theo quy định...

Trụ sở Trung tâm đặt tại 177 đường Giải Phóng, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc