Multimedia Đọc Báo in

Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá ASEAN

18:04, 21/10/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021- 2025.

Mục đích kế hoạch nhằm để các cấp, các ngành và nhân dân hiểu về cộng đồng ASEAN, thu hẹp khoảng cách giữa hợp tác khu vực và cảm nhận của công chúng về Cộng đồng ASEAN, tạo sự đồng thuận, niềm tin và sự ủng hộ của người dân, dư luận xã hội với hợp tác ASEAN. Nâng cao ý thức “Tư duy cộng đồng, Hành động cộng đồng” của người dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân để tham gia đóng góp và hưởng lợi từ tiến trình hội nhập và xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Nội dung tuyên truyền tập trung truyền thông về các hoạt động chính trị - ngoại giao quan trọng; các hoạt động đầu tư, kinh doanh, các thỏa thuận thương mại tự do khu vực ASEAN; phát triển nguồn nhân lực, lao động - việc làm; kinh tế số, chuyển đổi số; giáo dục; bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, hợp tác tiểu vùng, hợp tác ứng phó và phục hồi sau đại dịch COVID-19 của ASEAN.

Phân tích cụ thể, thực chất về lợi ích thiết thực của ASEAN cho người dân hiểu và thực hiện, truyền thông theo chuyên đề về các chính sách, thỏa thuận chung của ASEAN trên cả 3 trụ cột Cộng đồng ASEAN (trụ cột Chính trị - An ninh, trụ cột Kinh tế, trụ cột Văn hóa - Xã hội).

Nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN đối với Việt Nam, khẳng định lợi ích cơ bản và lâu dài của Việt Nam trong việc xây dựng một cộng đồng ASEAN liên kết chặt chẽ hơn, đoàn kết, thống nhất và có vai trò chủ đạo ở khu vực.

Biểu diễn cồng chiêng - một nét đẹp văn hóa của tỉnh Đắk Lắk
Biểu diễn cồng chiêng - một nét đẹp văn hóa của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh minh họa

Truyền thông nêu bật vị trí, vai trò, đóng góp và dấu ấn của Việt Nam trong quá trình hội nhập và tham gia ASEAN, nhất là trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, có vai trò dẫn dắt trong các vấn đề khu vực; nêu rõ những tiềm năng, thế mạnh, các cơ hội cũng như thách thức của Việt Nam khi tham gia vào cộng đồng ASEAN, ý nghĩa của những kết quả này đối với cuộc sống của người dân Việt Nam.

Tuyên truyền ASEAN gắn với quảng bá hình ảnh, con người tỉnh Đắk Lắk như: Quảng bá, giới thiệu về văn hoá, con người, tiềm năng, thế mạnh, cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư... của tỉnh Đắk Lắk đến các nước thành viên ASEAN và các đối tác ASEAN thông qua các hoạt động ngoại giao cấp Nhà nước và cấp địa phương, các hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch. Thông qua Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột và các sự kiện chính trị quan trọng được tổ chức trên địa bàn tỉnh để quảng bá hình ảnh “Đắk Lắk trong ASEAN”. Thông tin về tình hình hợp tác ASEAN, đặc biệt là nội dung các văn bản, kế hoạch, tuyên bố, ký kết của cộng đồng ASEAN trên các lĩnh vực mà tỉnh Đắk Lắk có tiềm năng, lợi thế…

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc