Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư Kuin: Thiết lập vùng cách ly y tế tại buôn Ciêt, xã Ea Tiêu

12:08, 21/10/2021

UBND huyện Cư Kuin vừa quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ buôn buôn Ciêt, xã Ea Tiêu để phòng dịch. 

Cụ thể: phong tỏa toàn bộ buôn Ciêt, xã Ea Tiêu với 401 hộ, 1.917 nhân khẩu (vì liên quan đến ca bệnh dương tính với COVID-19), bắt đầu từ 18 giờ ngày 20-10-2021 cho đến khi có quyết định mới.

th
Trong đợt dịch thứ 4, UBND xã Ea Tiêu đã thành lập các chốt kiểm soát chặt người ra vào địa bàn để phòng, chống dịch COVID-19.

Việc tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch phải bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly. Đảm bảo không để dịch lan rộng trong cộng đồng và lây lan sang các vùng khác trên địa bàn, các bước thực hiện theo quyết định số 3986/QĐ-BYT, ngày 16-9-2020 của Bộ Y tế. 

UBND huyện giao UBND xã Ea Tiêu chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế và các lực lượng chức năng thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ đối với khu dân cư trên và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành.

Giao các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ để chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người dân khu vực phong tỏa.

Hồng Chuyên

 


Ý kiến bạn đọc