Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo luật

20:00, 07/10/2021

Chiều 7-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho các dự thảo luật, gồm: Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). 

Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) gồm 8 chương, 98 điều quy định về đối tượng, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng. Các đại biểu cho rằng cần bổ sung đối tượng được khen thưởng là “hộ gia đình”; quy định rõ hơn về việc tạo lập, sử dụng quỹ khen thưởng từ nguồn khác ngân sách; đề xuất quy định linh hoạt về kinh phí khen thưởng đối với các các tổ chức chính trị, xã hội; cần bổ sung các đối tượng chủ thể là “cơ quan”, “đơn vị” được quyền khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng; bổ sung quy định cấm đối với đối tượng thực hiện quy trình xét, xử lý hồ sơ khen thưởng; nội dung quy định về danh hiệu “gia đình tiêu biểu” còn chung chung, khó thực hiện...

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Luật Điện ảnh (sửa đổi) gồm 8 chương, 50 điều quy định về hoạt động điện ảnh; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh; quản lý nhà nước về điện ảnh. Góp ý cho dự thảo, các đại biểu cho rằng nội dung dự thảo có nhiều điểm mới, quy định rõ ràng, sát với thực tế, tạo điều kiện cho sự phát triển của điện ảnh, công tác xã hội hóa điện ảnh. Tuy nhiên, nội dung quy định doanh nghiệp nhập khẩu phim phải có rạp chiếu phim là không phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.     

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 95 nội dung của Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11, ngày 29-11-2005, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12, ngày 19-6-2009 và Luật số 42/2019/QH14, ngày 14-6-2019. Các đại biểu cho rằng cần làm rõ khái niệm “dụng ý xấu” trong dự thảo Luật; các quy định liên quan đến đồng tác giả…

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Nguyệt đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Nguyệt đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) gồm 8 chương, 156 điều quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiệm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác do Nhà nước thực hiện không mang tính kinh doanh. Các đại biểu góp ý cần bổ sung thẩm quyền quản lý nhà nước của chính quyền địa phương để quản lý, xử lý đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Thanh Xuân ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với các dự thảo luật. Đồng thời mong muốn các đại biểu tiếp tục nghiên cứu và có thêm những ý kiến bằng văn bản gửi Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp để trình bày tại kỳ họp sắp tới.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc