Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021

18:08, 13/01/2022

Chiều 13/1, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy và UBKT các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.
UBKT các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa UBKT với các đơn vị có liên quan; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, chương trình công tác năm 2021 của cấp ủy; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảm bảo phù hợp với quy định của Trung ương và điều kiện cụ thể của địa phương.

c
Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong năm, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 941 tổ chức đảng, 31.602 đảng viên; giám sát 463 tổ chức đảng và 4.005 đảng viên; thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng và 347 đảng viên. UBKT các cấp đã chủ động phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 19 tổ chức đảng và 426 đảng viên; kiểm tra xong và kết luận đối với 558 tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng; giám sát đối với 302 tổ chức đảng và 329 đảng viên; thi hành kỷ luật 1 tổ chức và 111 đảng viên…

Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện chỉ đạo, hướng dẫn việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế của tổ chức đảng và đảng viên; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật đảng. Kết quả kiểm tra, giám sát và kỷ luật được công khai kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát huy tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa vi phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và cấp ủy các cấp.

đ
Đồng chí Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố đã phân tích, làm rõ những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát; nêu lên những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từ thực tiễn của đơn vị, địa phương. Đồng thời đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy cần quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng cho đội ngũ cán bộ kiểm tra cơ sở; ban hành hướng dẫn, thực hiện quy trình công tác kiểm tra, giám sát…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị thời gian tới, cấp ủy, UBKT các cấp phải tích cực, chủ động, đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng và các quy định liên quan, bảo đảm kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; giám sát phải được mở rộng, tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn là chính. Cấp ủy, UBKT phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thi hành kỷ luật, bảo đảm công tâm, khách quan, đúng khuyết điểm và người có khuyết điểm phải nhận thức được để khắc phục, sửa chữa; xem xét, xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

x
Đại diện các tập thể xuất sắc nhận Giấy khen của UBKT Tỉnh ủy

Cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, trước hết là người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải tổ chức thực hiện thật tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật theo chức năng, nhiệm vụ và phải phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về kiểm tra, giám sát, nhất là kết quả xử lý sau khi thi hành kỷ luật.
Tăng cường phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước trên tinh thần chủ động kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo đúng quy định.
UBKT cấp trên phải tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng đối với cấp ủy, UBKT cấp dưới, tránh tình trạng bao che, nể nang, né tránh. Đồng thời thông qua kiểm tra, giám sát chú trọng phát hiện những nhân tố tích cực trong thực hiện nhiệm vụ để nhân rộng, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực…

Nhân dịp này, UBKT Tỉnh ủy đã trao Giấy khen tặng 11 tập thể và 17 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2021.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc