Multimedia Đọc Báo in

Dư nợ cho vay ủy thác đạt hơn 5.616 tỷ đồng

16:37, 13/01/2022

Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Đắk Lắk cho biết, toàn tỉnh hiện có 5.616 tỷ đồng dư nợ cho vay ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội, tăng 399 tỷ đồng so với cuối năm 2020.

Cụ thể, dư nợ ủy thác thông qua Hội Nông dân: hơn 1.764 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 31,37% dư nợ cho vay ủy thác, tăng hơn 112 tỷ đồng so với cuối năm 2020; Hội Phụ nữ gần 1.817 tỷ đồng, chiếm 32,6%, tăng 107 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh 1.033 tỷ đồng, chiếm 18,5%, tăng 75,3 tỷ đồng; Đoàn Thanh niên 986,3 tỷ đồng, chiếm 16,4%, tăng 80,8 tỷ đồng.

Hội viên nông dân tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar vay vốn tín dụng chính sách để phát triển chăn nuôi hươu
Hội viên nông dân tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar vay vốn tín dụng chính sách để phát triển chăn nuôi

Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện giải ngân nhanh chóng, đúng đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Toàn tỉnh hiện có 4.112 tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động. Nợ quá hạn cho vay ủy thác còn hơn 4 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ hơn 0,07%, nợ khoanh gần 4,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,08%.

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc


(Infographic)17 nhiệm vụ cụ thể tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh; trong đó nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể.