Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Lắk:

Triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2022

14:55, 01/03/2022

Sáng 1/3, Huyện ủy Lắk đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm 2021, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Lắk được triển khai thực hiện hiệu quả và đạt những kết quả tích cực.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cụ thể: Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoàn thành cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo an toàn, dân chủ và đúng quy định; đã tổ chức được 81 hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy với 9.551 lượt cán bộ, đảng viên tham gia; triển khai thực hiện tốt các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã thực hiện chặt chẽ, minh bạch công tác cán bộ; thường xuyên nắm tình hình cơ sở, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên mới; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên…

Toàn huyện đã kết nạp được 99 quần chúng ưu tú vào Đảng (đạt tỷ lệ 123,7% chỉ tiêu tỉnh giao), nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 3.200 đồng chí; tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 28 đảng viên; Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra 2 tổ chức gắn với 4 đảng viên, giám sát đối với 4 tổ chức và 9 đảng viên (đạt 100% kế hoạch); cấp ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 25 tổ chức đảng, 748 đảng viên và giám sát 15 tổ chức đảng gắn với 239 đảng viên… Về xếp loại chất lượng tổ chức đảng, có 6/31 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 23/31 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 2/31 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ; có 429 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 2.309 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 201 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ…

Đồng chí Võ Ngọc Tuyên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lắk trao Giấy khen tặng các tổ chức cơ sở đảng.
Đồng chí Võ Ngọc Tuyên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lắk trao Giấy khen tặng các tổ chức cơ sở đảng.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022, Huyện ủy Lắk tiếp tục chủ động, kịp thời quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, hướng dẫn của cấp trên thành chương trình hành động của Đảng bộ huyện phù hợp với thực tế của địa phương; đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân; triển khai thực hiện tốt các nội dung trong việc tuyên truyền thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân; kịp thời kiện toàn bộ máy của các tổ chức trong hệ thống chính trị cấp huyện, cấp xã bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu kết nạp từ 85 - 90 đảng viên mới; triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của năm 2022 bảo đảm yêu cầu, quy định; tiếp tục tăng cường công tác nắm chắc địa bàn cơ sở về tình hình tư tưởng quần chúng nhân dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lắk Nay Y Phú trao Giấy khen tặng các tập thể xuất sắc.
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lắk Nay Y Phú trao Giấy khen tặng các tập thể xuất sắc.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Lắk đã tặng Giấy khen cho 6 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” năm 2021; 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn năm 2021; 5 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc công tác kết nạp đảng viên năm 2021; 4 đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” 5 năm liền 2017 - 2021. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng tặng Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân vì có thành tích trong công tác tuyên giáo, tuyên truyền, báo cáo viên, tuyên truyền viên, dư luận xã hội…

 Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực điều tiết nước chống hạn
Mùa khô đang bước vào giai đoạn khốc liệt, hạn hán cục bộ đã xảy ra ở một số địa phương, do đó các đơn vị quản lý, địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực triển khai điều tiết nước phù hợp từ các công trình thuỷ lợi nhằm đảm bảo nước tưới và chống hạn cho cây trồng.