Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh

18:23, 25/04/2022

Ngày 25/4, Đoàn công tác của Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) Trung ương do Thiếu tướng Lương Quang Cương, Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng Tham mưu) làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tại Trung tâm GDQPAN - Trường Đại học Tây Nguyên và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.​​​​​​​

Tại Trung tâm GDQPAN - Trường Đại học Tây Nguyên, Đoàn kiểm tra đã nghe Ban Giám đốc trung tâm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua; đồng thời trực tiếp kiểm tra thực tế, nơi ăn ở sinh hoạt của sinh viên, giảng đường, phòng học chuyên dùng, thao trường, bãi tập phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện… Theo đó, trung tâm đã làm tốt công tác tham mưu với Cơ quan Thường trực GDQPAN của tỉnh; quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật về GDQPAN cho cán bộ, giảng viên, nhân viên; thực hiện nghiêm chương trình, nội dung môn học GDQPAN cho sinh viên, chất lượng thực hiện môn học đạt kết quả tốt. 

1
Đoàn công tác kiểm tra tại Trung tâm GDQPAN - Trường Đại học Tây Nguyên.

*Chiều cùng ngày, Đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình công tác dân quân tự vệ của Bộ CHQS tỉnh. Theo đó, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện quyết định 140/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ năm 2019; tham mưu Hội đồng GDQPAN tỉnh mở các lớp bồi dưỡng kiến thức ANQP cho các đối tượng đúng quy định; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ; xây dựng 100% chi bộ quân sự ở 184 xã, phường, tổ chức biên chế Ban CHQS cấp xã đúng quy định…

Tại các nơi đến kiểm tra, Đoàn công tác đánh giá cao kết quả GDQPAN và công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ của tỉnh theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, đáp ứng yêu cầu giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời yêu cầu, thời gian tới, các đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác GDQPAN; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên tham gia giảng dạy môn GDQPAN; đội ngũ cán bộ, giảng viên cần tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả môn GDQPAN cho sinh viên phù hợp với điều kiện thực tế; đầu tư nâng cấp, cải tạo giảng đường, phòng học chuyên dùng, thao trường huấn luyện, nơi ăn ở sinh hoạt đáp ứng yêu cầu học tập, rèn luyện của sinh viên…

Khánh Hùng


Ý kiến bạn đọc