Multimedia Đọc Báo in

Tư vấn, phản biện Dự án Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

14:39, 19/10/2022

Ngày 19/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức họp Hội đồng Tư vấn, phản biện và giám định xã hội Dự án Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tiến sĩ Vương Hữu Nhi, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh làm chủ tịch Hội đồng.  

Tiến sĩ Vương Hữu Nhi, Chủ tịch Hội đồng phản biện điều hành cuộc họp
Tiến sĩ Vương Hữu Nhi điều hành cuộc họp.

Ngày 30/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 915/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để tỉnh Đắk Lắk triển khai nghiên cứu và xây dựng quy hoạch phát triển tỉnh cho giai đoạn 10 năm tới theo hướng tích hợp, tổng thể.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt về Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với các nội dung chính: đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Đắk Lắk; hiện trạng sử dụng đất, hệ thống đô thị và nông thôn, kết cấu hạ tầng…

Các đại biểu đã thảo luận các nội dung cụ thể về chỉ số phát triển kinh tế; phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng (tài nguyên và môi trường, ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, giáo dục và đào tạo); phương án phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn; vấn đề mở rộng TP. Buôn Ma Thuột; phát triển đô thị Ea Kar...

Các đại biểu tham gia cuộc họp
Các đại biểu tham gia cuộc họp.

Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là công cụ pháp lý để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn minh; phấn đấu đến năm 2050, Đắk Lắk phải là một tỉnh phát triển khá của vùng và cả nước. Hoạt động tư vấn, phản biện sẽ mổ xẻ và đưa ra các chỉ tiêu sát thực tiễn; phương án thực hiện khả thi để đạt được kế hoạch đề ra và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng tầm cho Đắk Lắk trong tương lai.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.