Multimedia Đọc Báo in

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp Chuyên đề lần thứ tám

12:05, 07/04/2023

Sáng 7/4, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức luân chuyển thuộc tỉnh Đắk Lắk sẽ trình tại Kỳ họp Chuyên đề lần thứ tám, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trưởng Ban Pháp chế Phạm Thị Phương Hoa chủ trì cuộc họp.

Theo dự thảo Nghị quyết, đối tượng áp dụng là cán bộ đang công tác trong các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được cấp có thẩm quyền luân chuyển theo quy định…

Trưởng Ban Pháp chế Phạm Thị Phương Hoa chủ trì cuộc họp.
Trưởng Ban Pháp chế Phạm Thị Phương Hoa chủ trì cuộc họp.

Về chính sách hỗ trợ một lần: Cán bộ được cấp có thẩm quyền luân chuyển đến làm việc tại cơ quan, đơn vị khác được hưởng trợ cấp một lần là 9.000.000 đồng tại thời điểm luân chuyển. 

Về chính sách hỗ trợ đi lại, sinh hoạt phí: Cán bộ được cấp có thẩm quyền luân chuyển từ cơ quan cấp tỉnh đến cơ quan cấp huyện và ngược lại; từ cơ quan cấp huyện này đến cơ quan cấp huyện khác, có khoảng cách từ cơ quan có cán bộ luân chuyển đi và cơ quan có cán bộ luân chuyển đến từ 10 km đến dưới 50 km được hỗ trợ 1.800.000 đồng/tháng; từ 50 km trở lên được hỗ trợ 2.700.000 đồng/tháng, được chi trả vào tiền lương hằng tháng của cán bộ.

Đối với cán bộ được cấp có thẩm quyền luân chuyển từ cơ quan cấp huyện đến cơ quan cấp xã và ngược lại; từ xã này đến xã khác, có khoảng cách từ cơ quan có cán bộ luân chuyển đi và cơ quan có cán bộ luân chuyển đến từ 10 km trở lên được hỗ trợ 900.000 đồng/tháng, được chi trả vào tiền lương hằng tháng của cán bộ.

Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Văn Mạnh làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo Nghị quyết.
Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Văn Mạnh làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo Nghị quyết.

Về chính sách bố trí nhà ở công vụ, hỗ trợ tiền thuê nhà ở: Cán bộ được cấp có thẩm quyền luân chuyển từ cơ quan cấp tỉnh đến cơ quan cấp huyện và ngược lại; từ cơ quan cấp huyện này đến cơ quan cấp huyện khác; từ cơ quan cấp huyện đến cơ quan cấp xã và ngược lại; từ xã này đến xã khác, có khoảng cách từ nơi cán bộ thường trú đến cơ quan nơi cán bộ luân chuyển đến từ 20 km trở lên được bố trí nhà ở công vụ theo quy định.

Trường hợp cơ quan, đơn vị nơi cán bộ luân chuyển đến chưa bố trí được nhà ở công vụ, thì cán bộ luân chuyển được hỗ trợ 1.800.000 đồng/tháng để thuê nhà ở, được chi trả vào tiền lương hằng tháng của cán bộ.

Thời gian hưởng chế độ luân chuyển được tính từ thời điểm quyết định luân chuyển của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực thi hành cho đến khi hết thời gian luân chuyển theo quy định…

Đại biểu tham dự cuộc họp.
Đại biểu tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và cơ bản thống nhất về nội dung dự thảo Nghị quyết; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ thêm một số vấn đề như: cần làm rõ hơn đối tượng thuộc luân chuyển hay chỉ định; cần xác định rõ tổng số kinh phí để luân chuyển cán bộ trong một năm là bao nhiêu để đánh giá tác động của dự thảo nghị quyết; cần xác định lại số km giữa các xã mà đối tượng được luân chuyển hay điều động cho phù hợp với thực tế; tại một số điều trong dự thảo cần chỉnh sửa lại cho chặt chẽ, phù hợp với yêu cầu của văn bản quy phạm pháp luật; nghiên cứu tích hợp thêm chế độ, chính sách luân chuyển đối với cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số; tăng mức hỗ trợ đối với cán bộ cấp xã luân chuyển… 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận, tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp để hoàn thiện báo cáo thẩm tra; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị soạn thảo bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp Chuyên đề lần thứ tám, HĐND tỉnh khóa X.

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc