Multimedia Đọc Báo in

Thị xã Buôn Hồ: Nỗ lực trong công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư

20:38, 30/06/2023

Ngày 30/6, Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 trên địa bàn tỉnh (Đoàn kiểm tra 611) đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC tại hai xã: Ea Blang, Ea Drông và UBND TX. Buôn Hồ.

Qua kiểm tra thực tế, hồ sơ, tài liệu, Đoàn kiểm tra 611 đánh giá: Việc tổ chức thực hiện chương trình CCHC của TX. Buôn Hồ đã được thực hiện thường xuyên và đi vào nền nếp.

TX. Buôn Hồ đã ban hành các kế hoạch thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao về công tác CCHC; việc ban hành các văn bản chỉ đạo về CCHC kịp thời.

Thành viên Đoàn kiểm tra 611 kiểm tra thực tế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã.
Thành viên Đoàn kiểm tra 611 kiểm tra thực tế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã.

Thị xã đã thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC); tham mưu công bố danh mục TTHC đầy đủ; việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện đảm bảo theo quy định, không có hồ sơ trễ hạn theo mốc thời gian được kiểm tra.

Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, UBND TX. Buôn Hồ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của UBND tỉnh như: đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023; Kế hoạch phát động phong trào thi đua Chuyển đổi số giai đoạn 2023 – 2025.

Quang cảnh buổi làm việc tại UBND TX. Buôn Hồ.
Quang cảnh buổi làm việc tại UBND TX. Buôn Hồ.

Đến nay, 100% chứng thư số được cấp cho lãnh đạo UBND thị xã và các phòng, ban; 100% văn bản điện tử được ký số (trừ văn bản mật). 100% công chức được cấp tài khoản thư điện tử công vụ để giải quyết công việc chuyên môn.

Đặc biệt, UBND thị xã đã có nhiều nỗ lực trong công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư; chủ động nắm bắt kịp thời các tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp để kiến nghị với các sở ngành và UBND tỉnh để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp; đồng thời chỉ đạo tổ chức tuần lễ lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và tổ chức các hội nghị để phổ biến một số văn bản, nội dung chính sách thuế; hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và đối thoại giữa ngành thuế với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn để lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hỗ trợ, trả lời những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện chính sách pháp luật về thuế…

Phó Chủ tịch UBND TX. Buôn Hồ Y Čing Mlô làm rõ thêm một số nội dung liên quan.
Phó Chủ tịch UBND TX. Buôn Hồ Y Čing Mlô làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC tại địa phương còn một số hạn chế: chưa triển khai việc lấy ý kiến đánh giá của cá nhân, tổ chức thực hiện giải quyết TTHC thông qua các thiết bị điện tử thông minh; chưa bố trí máy tính, để hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Việc công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết UBND thị xã chưa đảm bảo. Một số đơn vị chưa chú trọng trong việc cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân trong phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Một số xã chưa triển khai triệt để các TTHC đủ điều kiện thanh toán thuộc UBND cấp xã…

Trưởng Phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra 611 Nguyễn Văn Trường đánh giá công tác CCHC trên địa bàn thị xã.
Trưởng Phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra 611 Nguyễn Văn Trường đánh giá công tác CCHC trên địa bàn thị xã.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đề nghị UBND hai xã và TX. Buôn Hồ xây dựng giải pháp xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã nêu; rà soát việc xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 tại các xã, phường thuộc thị xã; thường xuyên theo dõi, thực hiện Bản cam kết CCHC năm 2023 đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu; tăng cường tìm kiếm, thực hiện các sáng kiến, giải pháp CCHC; đa dạng hơn về hình thức tuyên truyền CCHC.

Bên cạnh đó, UBND TX. Buôn Hồ cần thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết TTHC của các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường trên địa bàn; tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất Bộ phận Một cửa; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC…

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc