Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

12:22, 08/09/2023

Sáng 8/9, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ tổ chức Phiên họp trực tuyến thứ nhất. Đồng chí Trần Lưu Quang – Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng tổ công tác chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ được thành lập theo Quyết định số 932/QĐ-TTg, ngày 6/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ, do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm tổ trưởng Tổ công tác. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Công an làm tổ phó Tổ công tác.

Các đại biểu tham dự Phiên họp tại điểm cầu Đắk Lắk.
Các đại biểu tham dự Phiên họp tại điểm cầu Đắk Lắk.

Thành viên Tổ công tác là Thứ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội và Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ.

Tổ công tác là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ TTHC tại các bộ, ngành, địa phương theo các văn bản, chương trình, kế hoạch, đề án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. Chỉ đạo xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và Hội đồng tư vấn cải cách TTHC về cơ chế, chính sách, TTHC là rào cản trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách.

tt
Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách TTHC Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. (Ảnh chụp qua màn hình)

Tại Phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác cải cách TTHC thời gian tới. Trong đó, chú trọng sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng để thực thi phương án cải cách; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp…

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác Trần Lưu Quang nhấn mạnh, công tác cải cách TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt và sẽ được đưa vào đánh giá cuối năm của các bộ, ngành, địa phương, nhất là đối với người đứng đầu các đơn vị, địa phương và thành viên của Tổ công tác. Phó Thủ tướng đề nghị cơ quan thường trực Tổ công tác, Văn phòng Chính phủ có văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho bộ, ngành, địa phương. Đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tích cực triển khai các nhiệm vụ đã được phân công, góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách TTHC trong thời gian tới. 

 

Như Quỳnh

 

 


Ý kiến bạn đọc