Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư Kuin: Đẩy mạnh chuyển đổi số để bứt phá toàn diện

14:56, 29/02/2024

Sáng 29/2, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số, Đề án 06 và triển khai phương hướng nhiệm vụ CCHC năm 2024.

Tham dự hội nghị có Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Ra Lan Trương Thanh Hà, đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin Võ Tấn Huy chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2023, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về CCHC được Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện quan tâm thực hiện. Huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình về công tác CCHC của cấp trên; đôn đốc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của đơn vị, UBND cấp xã và thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung TTHC nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi tiếp xúc giải quyết công việc.

th
Đại biểu tham dự tại hội nghị.

Để đẩy mạnh CCHC gắn với chuyển đổi số, huyện Cư Kuin đã thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo và tổ giúp việc chuyển đổi số cấp huyện. Hiện tại, 100% thôn, buôn trên địa bàn huyện đã được phủ sóng 3G, 4G; 8/8 xã đã thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số, 102/102 thôn, buôn, đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện tuyên truyền, phổ biến về các nội dung, mô hình chuyển đổi số rộng khắp… Hệ thống đường truyền số liệu chuyên dùng cấp II tại UBND huyện, UBND các xã được duy trì nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội cũng như đảm bảo an toàn thông tin trong chỉ đạo điều hành của huyện.

Huyện cũng đã trang bị 2 điểm wifi Marketting tại bộ phận một cửa của UBND huyện làm cơ sở để đẩy mạnh phát triển xã hội số, phục vụ việc hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, xây dựng hệ thống camera an ninh từ nguồn xã hội hóa, trung bình mỗi xã lắp đặt từ 60 - 70 camera; định danh điện tử đã đăng ký mức 2 đạt tỷ lệ 82,2%...

Việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện Cư Kuin đã được quan tâm triển khai về mọi mặt. Tuy nhiên, hiện nay dữ liệu chuyên ngành của các phòng, ban, đơn vị chưa bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” theo quy định, gây khó khăn trong việc triển khai kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận về các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, cải thiện các chỉ số mất điểm CCHC, những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện CCHC …

th
Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin Võ Tấn Huy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Ra Lan Trương Thanh Hà đánh giá cao những nỗ lực trong công tác CCHC trên địa bàn huyện Cư Kuin thời gian qua. Trong thời gian tới, huyện Cư Kuin cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nâng cao năng lực về chuyển đổi số cho các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, các hệ thống nền tảng số; xây dựng, phát triển nền tảng ứng dụng trên thiết bị di động để người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng tiện lợi trong giao dịch với chính quyền và tra cứu thông tin…

th
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Ra Lan Trương Thanh Hà nêu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin Võ Tấn Huy nhấn mạnh năm 2024 được xác định là năm trọng điểm, tạo bứt phá về công tác CCHC. Trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện công tác CCHC, thực hiện toàn diện trên 6 mặt nội dung: cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử. Cùng với đó, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành trong công tác CCHC trong đó trọng tâm là nâng cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị, địa phương. Trang bị tốt cơ sở vật chất để hoạt động có hiệu quả mô hình cải cách hành chính một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại huyện.

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.