Multimedia Đọc Báo in

Hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

23:22, 05/04/2024

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND về việc triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025 có 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh được đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp (gọi tắt là Bộ chỉ số DBI) theo Quyết định số 2158/QĐ-BTTTT ngày 07/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu về chuyển đổi số doanh nghiệp giúp các cơ quan chức năng có cơ sở đưa ra kế hoạch và giải pháp phù hợp để quản lý và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp nói chung, phát triển kinh tế số.

a
Doanh nghiệp giới thiệu công nghệ số tại một Hội nghị về chuyển đổi số tỉnh năm 2023. (Ảnh minh họa)

Để thực hiện các mục tiêu trên, các giải pháp đề ra là: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án; vinh danh các doanh nghiệp đạt kết quả cao về chuyển đổi số; bồi dưỡng, phổ biến thông tin hướng dẫn tự đánh giá mức độ chuyển đổi số; triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ kinh doanh chuyển đổi số; thúc đẩy tiếp cận và sử dụng an toàn, thuận tiện các sản phẩm, dịch vụ tài chính toàn diện, tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi...

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Người sống giữa lòng dân…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Dù đồng chí đã đi xa, nhưng hình ảnh về người cán bộ với nhân cách lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời sẽ còn mãi trong tâm trí của người dân Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói riêng.