Multimedia Đọc Báo in

Tự hào vững bước

06:34, 30/04/2023

Vào những ngày này, khắp nơi trên đất nước ta tưng bừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023).

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 bắt đầu từ ngày 4/3 bằng ba đòn chiến lược: Chiến dịch Tây Nguyên, mở đầu bằng trận đột phá đánh chiếm Buôn Ma Thuột, giải phóng Tây Nguyên; Chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn - Gia Định kết thúc vào ngày 30/4/1975, kết thúc 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Ngã 6 Buôn Ma Thuột ngày nay. Ảnh: Bảo Hưng
Ngã 6 Buôn Ma Thuột. Ảnh: Bảo Hưng

Đánh giá về thắng lợi này, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (tháng 12/1976) khẳng định: "Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc".

Sau 48 năm giải phóng, đất nước ta đã thực hiện công cuộc đổi mới đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử; tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo. Đắk Lắk từ một tỉnh miền núi nghèo nàn, lạc hậu, kinh tế nông nghiệp thô sơ, đến nay đã trở thành một tỉnh khá của khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Nhiều sản phẩm nông nghiệp của Đắk Lắk đã vươn tầm thế giới.

Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử là kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Bước vào năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII trong bối cảnh quốc tế, trong nước và trong tỉnh có những khó khăn, thuận lợi đan xen, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, quân và dân các dân tộc tỉnh nhà tiếp tục đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 và cả nhiệm kỳ, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng là vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.

Tự hào dân tộc Việt Nam anh hùng, tự hào Đảng quang vinh, tự hào tỉnh Đắk Lắk giàu truyền thống cách mạng. Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng tiếp tục vững bước tiến lên phía trước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

Đắk Lắk


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực điều tiết nước chống hạn
Mùa khô đang bước vào giai đoạn khốc liệt, hạn hán cục bộ đã xảy ra ở một số địa phương, do đó các đơn vị quản lý, địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực triển khai điều tiết nước phù hợp từ các công trình thuỷ lợi nhằm đảm bảo nước tưới và chống hạn cho cây trồng.