Multimedia Đọc Báo in

Xã Cư Né (huyện Krông Búk) công bố cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã 

17:00, 30/08/2022

Ngày 30/8, Đảng bộ xã Cư Né (huyện Krông Búk) tổ chức công bố cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Cư Né giai đoạn 1976 – 2020.

Cuốn sách có 286 trang với 4 chương, được hoàn thành sau hơn 2 năm nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, biên soạn, gồm: Chương 1: Cư Né – Vùng đất, con người và truyền thống lịch sử; Chương 2: Chi bộ xã Cư Né thành lập và lãnh đạo Nhân dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc (1976 -1986); Chương 3: Đảng bộ lâm trường Cư Né thành lập và lãnh đạo thực hiện công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội theo đường lối đổi mới của Đảng (1986 - 2000); Chương 4 : Đảng bộ xã Cư Né thành lập và lãnh đạo Nhân dân tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (2000 - 2020).

Tặng sách cho các đại biểu
Tặng sách cho các đại biểu.

Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Cư Né giai đoạn 1976 – 2020” là công trình nghiên cứu khoa học phản ánh quá trình hình thành, phát triển của xã, những nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Cư Né trong quá trình xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Cuốn sách đã góp phần lưu giữ, giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã.

Vũ Văn Bắc


Ý kiến bạn đọc