Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

16:44, 18/10/2021

Sáng 18-10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021; tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk, các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

á
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh chụp màn hình ti vi)

Trong 9 tháng năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và UBKT các cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả theo quy định của Điều lệ Đảng.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 26.456 tổ chức đảng và 134.284 đảng viên; kết luận 587 tổ chức đảng và 1.030 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; phải thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 142 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.186 tổ chức đảng và 4.410 đảng viên. Trong đó, UBKT Trung ương kiểm tra 18 tổ chức và 7 đảng viên; UBKT các địa phương, đơn vị kiểm tra 1.168 tổ chức đảng, 4.403 đảng viên, đã kết luận 698 tổ chức đảng, 3.276 đảng viên có vi phạm khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 48 tổ chức, 1.849 đảng viên.

Ngoài ra, UBKT các địa phương, đơn vị còn kiểm tra về thu chi ngân sách, sản xuất kinh doanh đối với 1.462 tổ chức đảng; kết luận có 43 tổ chức đảng vi phạm, đề nghị xuất toán thu hồi số tiền 842,7 triệu đồng chi không đúng quy định. Kiểm tra 16.330 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng Đảng phí; kết luận 186 tổ chức có vi phạm, đề nghị truy thu gần 662 triệu đồng.

ds
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung ương. (Ảnh chụp màn hình ti vi)

Trong 9 tháng năm 2021, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 126 tổ chức đảng; cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 9.314  đảng viên; Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 2 đảng viên; Bộ Chính trị thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng; Ban Bí thư thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng; UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 3.075 đảng viên và 7 tổ chức đảng. Nội dung vi phạm chủ yếu về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thực hiện công tác cán bộ; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, tài chính, tài sản;  thực hiện dự án đầu tư…

Công tác giám sát tiếp tục được coi trọng, có tác dụng tốt trong nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa, giúp cho các tổ chức đảng, đảng viên kịp thời nhìn nhận và khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm khi còn mới manh nha. 

Tại hội nghị, đại biểu cũng thảo luận, đánh giá, làm rõ kết quả thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; đồng thời nêu lên những hạn chế, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ cần khắc phục như: Công tác nắm tình hình ở một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời và sâu sát nên tác dụng phòng ngừa vi phạm, khuyết điểm chưa cao; việc thi hành kỷ luật Đảng vẫn còn trường hợp chưa đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, không đúng thẩm quyền; chất lượng giải quyết tố cáo, khiếu nại ở một số nơi còn hạn chế; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các kết luận sau kiểm tra chưa triệt để…

d
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, thống nhất và khả thi; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi phạm, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, những nơi có nhiều bức xúc, dư luận xã hội quan tâm…

Tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp tổ chức triển khai và hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, tham mưu kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 với trọng tâm là kiểm tra việc thực hiện Kết luận Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII; tập trung triển khai, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Quan tâm công tác xây dựng ngành Kiểm tra Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ UBKT các cấp có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn hoàn thành tốt mọi nghiệm vụ được giao.

Tại hội nghị cũng đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc