Multimedia Đọc Báo in

Giao Ban tỉnh làm chủ đầu tư dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1

15:06, 18/08/2022

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1847/QĐ-UBND, ngày 17/8/2022 về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Theo đó, UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là Ban tỉnh) làm chủ đầu tư dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

 Ban tỉnh có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; khẩn trương thực hiện tiếp nhận hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 và các tài liệu liên quan để tổ chức triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục tiếp theo theo quy định; rà soát năng lực kinh nghiệm, tổ chức bộ máy và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo khả năng thực hiện nhiệm vụ; lựa chọn các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện các công việc tư vấn, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định chất lượng công trình và các nội dung công việc liên quan khác; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật đối với nhiệm vụ được giao theo quy định.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 321 tỉnh khảo sát vị trí xây dựng cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đoạn qua huyện Krông Pắc.
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 321 tỉnh khảo sát vị trí xây dựng cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đoạn qua huyện Krông Pắc.

Giao các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện: M’Drắk, Ea Kar, Krông Bông, Krông Pắc, Cư Kuin, TP. Buôn Ma Thuột và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Ban tỉnh triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định và tiến độ yêu cầu.

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dài khoảng 117,5 km, có điểm đầu tại cảng Nam Vân Phong, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, điểm cuối thuộc địa phận xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Dự án được Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết chủ trương đầu tư vào ngày 16/6/2022.

Hoàng Tuyết

 


Ý kiến bạn đọc