Multimedia Đọc Báo in

Tỏi mồ côi

09:28, 18/09/2021

Người chiến binh

Chinh phục Trường Sa, Hoàng Sa xấu số không về…

Vợ mồ côi chồng

Con mồ côi cha

Ðau thương héo đất

Sinh ra nhánh tỏi mồ côi.

 

Ðảo Lý Sơn

Dỗi hờn con sóng

Tỏi mồ côi ngoi lên từ cát bỏng

Ngoi bão gió mặn khô

Lặng lẽ đâm chồi

Một chấm đất nhỏ nhoi

Vây tứ phía biển xanh mộ gió!

Sóng gầm gào ngàn năm hồn xưa vọng…

Ðỏ mắt trông nhau

Bao phận người giữ biên ải Hoàng Sa chìm nổi.

 

Từ rất xưa xa

Thuở ông cha khai thiên lập địa

Những lớp người đi, đi mãi không về!

Tỏi thương người bật nhánh mồ côi.

 

Cách đất liền muôn hải lý xa xôi

Lý Sơn ơi!

Biển gọi khản tình người.

 Đỗ Toàn Diện


Ý kiến bạn đọc