Multimedia Đọc Báo in

Triển khai các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất

21:14, 24/01/2024

Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 196–KH/TU về việc tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Kế hoạch nhằm đánh giá sâu sắc, toàn diện nền văn học, nghệ thuật của tỉnh Đắk Lắk 50 năm sau ngày đất nước thống nhất; khẳng định thành tựu, chỉ rõ hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn học, nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

Thông qua các hoạt động tổng kết, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là về vị trí, vai trò, những đóng góp quan trọng của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với văn học, nghệ thuật. 

Đồng thời, cổ vũ, động viên, phát huy tài năng, tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh tiếp tục sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần bồi đắp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường trong xây dựng quê hương, địa phương phát triển giàu đẹp, văn minh, bản sắc…

Ban tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk hội nhập và phát triển" năm 2023 trao giải cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc tại Cuộc thi. (Ảnh minh họa)

Theo đó, nội dung các hoạt động, gồm: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ đề “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất”, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tổ chức trưng bày chuyên đề “Sắc màu văn hóa Đắk Lắk”; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) với chủ đề “Thắm tình biên cương”; tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Sự phát triển của văn học, nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk sau 50 năm ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025); tổ chức phát động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Chung một cơ đồ Việt Nam – Văn học nghệ thuật Đắk Lắk đậm đà bản sắc”; tổ chức chương trình Lễ tôn vinh các tác phẩm văn học nghệ thuật, các văn nghệ sĩ tiêu biểu đóng góp cho sự phát triển văn học, nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk 50 năm sau ngày đất nước thống nhất...

Mai Sao


Ý kiến bạn đọc


(Video) Chủ động kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động
Tỉnh Đắk Lắk luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề để người dân có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.