Multimedia Đọc Báo in

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh

17:51, 22/01/2024

Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 02-KH/BCĐ về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh (22/11/1904 -22/11/2024).

Mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền về vị trí, vai trò, giá trị lịch sử, khẳng định những thành tựu và đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc sau 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk trong tiến trình lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước; qua đó, ôn lại truyền thống, phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào, tự tôn dân tộc đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế hiện nay.

Tăng cường, củng cố niềm tin, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện kỷ niệm, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

Giới thiệu, quảng bá hình ảnh tiềm năng, thế mạnh về kinh tế - xã hội, các giá trị văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, về vùng đất và con người Đắk Lắk tới đông đảo Nhân dân, du khách bạn bè trong nước và quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài tỉnh có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, liên kết, xúc tiến đầu tư, tạo nguôn lực cho phát triền kinh tế - xã hội, du lịch của tỉnh.

Văn nghệ chào mừng tại Lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh. Ảnh minh họa.
Văn nghệ chào mừng tại Lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh. Ảnh minh họa.

Kế hoạch yêu cầu các hoạt động kỷ niệm của tỉnh phải được chuẩn bị kỳ lưỡng, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, mang đậm bản sắc văn hóa tỉnh Đắk Lắk, tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách, bạn bè trong nước và quốc tế; nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Phát huy tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; huy động các nguồn lực xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cùng đồng hành tham gia hỗ trợ, tài trợ; đồng thời, phối hợp chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức và có tính giáo dục cao.

Kế hoạch gồm có 3 nội dung chính: hoạt động hướng tới kỷ niệm; hoạt động đền ơn đáp nghĩa; các hoạt động trong dịp kỷ niệm. Trong hoạt động hướng tới kỷ niệm có các nội dung như: công tác tuyên truyền; tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk”; tổ chức Đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh với chủ đề “Khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc”; tổ chức Cuộc thi ảnh Nghệ thuật về Đắk Lắk; xây dựng phim phóng sự tài liệu kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh.

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa gồm: Phát động phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”... gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; tặng quà đối với các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách tiêu biểu.

Các hoạt động trong dịp kỷ niệm, gồm: tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa; tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh (vào ngày 22/11/2024); Hội thảo khoa học “Đắk Lắk - 120 năm hình thành và phát triển”; chương trình Lễ hội hóa trang; hội chợ triển lãm thương mại chất lượng cao và giới thiệu sản phẩm OCOP…

Kế hoạch cũng phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, địa phương trong toàn tỉnh chủ động triển khai thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nội dung cụ thể của Kế hoạch số 02-KH/BCĐ xem tại đây

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc