Multimedia Đọc Báo in

Võ Nguyên Giáp - Một con người

07:27, 29/08/2021

Đại thọ bách niên xưa nay hiếm

Văn võ kiêm toàn được mấy ai

Lừng lẫy năm châu cùng bốn biển

Lưu danh sử sách đến muôn đời.

 

Danh lợi chẳng màng, lòng thanh thản

“Dĩ công vi thượng”, chữ nhân ngời

Trọn vẹn lòng son vì đất nước

Trăm năm rạng rỡ - một con người!

Nguyễn Duy Xuân


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Tháng bảy mùa ngâu
08:42, 28/08/2021
Bỗng dưng
08:39, 28/08/2021
Thời COVID
17:46, 27/08/2021