Multimedia Đọc Báo in

Cầm nhầm nỗi nhớ

09:33, 27/08/2022

Cầm nhầm nỗi nhớ trên tay

Trao ai giờ biết trao ai, dùng dằng.

 

Không đèn vẫn tỏ vầng trăng

Trách sao cứ nhớ như tằm ăn lên.

 

Gọi người, khát nhớ, trùng tên

Ta đành nhớ nhớ quên quên, lẽ thường.

 

Một đời sợi nhớ còn vương

Cầm nhầm nỗi nhớ, ru - thương phận mình.

 

Cầm nhầm nỗi nhớ xinh xinh

Này em, nhận lấy sự tình lý lơi.

 

Ta về kết nhớ thành lời

Tặng em giữa những bời bời nhớ thương.

Từ Dạ Linh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm