Multimedia Đọc Báo in

Vấp vào mùa thu

15:29, 17/09/2022

Ta về tìm lại mùa thu

Thị vàng từ những lời ru của bà

Mát lành ngọn gió đồng xa

Rám vàng trái bưởi la đà bờ ao

 

Rặng tre châu chấu cào cào

Mơ màng hương ổi bay vào ngày xanh

Cải vườn ngọt mát bát canh

Người đi hun hút thị thành nẻo xa

 

Chiều nay ta trở lại nhà

Cúc tần mấy bụi chân qua bồi hồi

Vẫn trong leo lẻo giếng khơi

Dây gầu ta nối rối bời trên tay

 

Mười hai bến nước vơi đầy

Người đi từ ấy hao gầy lời ru

Vẳng đâu đây tiếng chim gù

Ta về tìm lại mùa thu thuở nào

 

Bưởi vàng lấm láp đồng dao

Ngẩn ngơ hương thị vấp vào mùa thu.

Nguyễn Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.