Multimedia Đọc Báo in

Nghĩ về ngày Quốc khánh

03:48, 02/09/2022

Giữa ngày vui của toàn dân tộc

Càng bồi hồi nhớ công đức tiền nhân

Từ Hùng Vương thứ sáu đuổi giặc Ân

Bờ tre quê hương sinh anh hùng làng Gióng

Các thế hệ nối nhau thành Phù Đổng

Đuổi ngoại xâm cho đất nước yên bình.

       *

Thế hệ nào cũng vì nước hy sinh

Nam quốc Sơn hà – Lời thề Độc Lập

Cho Bạch Đằng giang mấy lần loang máu giặc

Cho Đống Đa xác chất thành gò.

        *

Bốn ngàn năm đại nghĩa điểm tô

Tụ vào cờ đỏ sao vàng năm cánh

Độc lập, Tự do – Mang niềm kiêu hãnh

Thời đại của Bác Hồ soi sáng muôn sau! 

Hữu Chỉnh


Ý kiến bạn đọc