Multimedia Đọc Báo in

Vọng quê nhà

15:30, 17/09/2022

Chợt hoài niệm mái nhà thơ ấu

Gian bếp xưa nhớ dáng mẹ ngồi

Lũ bồ hóng khoe nụ cười đen nhẻm

Vọng quê nhà réo rắt nước cơm sôi...

Tịnh Bình


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.