Multimedia Đọc Báo in
Chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ rừng ở Vườn quốc gia Yok Đôn
22:18, 19/12/2021
Vườn Quốc gia Yok Đôn là Vườn Quốc gia có diện tích rừng khộp lớn nhất cả nước. Rừng ở đây có nguồn tài nguyên phong phú nên luôn đối mặt với nạn khai thác lâm sản trái phép. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhờ triển khai quyết liệt nhiều biện pháp để quản lý, bảo vệ nên an ninh rừng ở đây ngày càng được cải thiện.

(Video) Chủ động kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động
Tỉnh Đắk Lắk luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề để người dân có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.