Multimedia Đọc Báo in
Đẩy mạnh đầu tư cho khoa học và công nghệ
20:07, 02/12/2021
Đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là xu hướng tất yếu, đem lại nhiều lợi ích. Những đổi mới mạnh mẽ về cơ chế, chính sách ưu đãi đã góp phần nâng cao tiềm lực và trình độ khoa học công nghệ của địa phương.