Multimedia Đọc Báo in
 Huyện Ea Súp đẩy mạnh phát triển BHYT hộ gia đình
10:47, 12/12/2021
Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nói chung và Bảo hiểm y tế hộ gia đình nói riêng trên địa bàn. Song, với sự nỗ lực, Bảo hiểm Xã hội huyện Ea Súp đã thực hiện các giải pháp đồng bộ, vừa chống dịch hiệu quả, vừa duy trì mở rộng diện bao phủ của chính sách.