Multimedia Đọc Báo in
Lợi ích kép từ việc giao khoán rừng ở Vườn Chư Yang Sin
17:14, 13/12/2021

Hàng nghìn người dân ở vùng đệm Vườn Quốc Gia Chư Yang Sin trước đây sống phụ thuộc vào việc khai thác các sản vật từ rừng, thì gần 10 năm nay, kể từ khi chính sách chi trả Dịch vụ môi trường rừng đi vào cuộc sống đã trở thành những “kiểm lâm” góp sức quản lý, bảo vệ rừng. Đổi lại, rừng đã mang lại cho họ một khoản thu nhập không nhỏ từ công việc giữ rừng để cải thiện cuộc sống.