Multimedia Đọc Báo in
Ba giải pháp cho nông nghiệp Đắk Lắk
22:05, 13/05/2022
Là địa phương có nhiều lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp, tỉnh Đắk Lắk đang thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến triển khai các dự án nông nghiệp. Những dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

(Video) Người sống giữa lòng dân…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Dù đồng chí đã đi xa, nhưng hình ảnh về người cán bộ với nhân cách lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời sẽ còn mãi trong tâm trí của người dân Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói riêng.